Online aankopen

Om een product te kopen voegt u het toe aan uw "wijnmandje". Vervolgens vult u uw persoons- en facturatiegegevens in op het formulier en u kiest ook een wijze en een plaats van levering, bij u thuis of op kantoor. Tijdens de laatste stap van het bestelproces krijgt u een samenvattende pagina te zien, waarna u gevraagd wordt om in te stemmen met onze Algemene Verkoopvoorwaarden en om uw betaling te bevestigen door de knop met de vermelding ‘Betalen’ aan te klikken.

Bij een eerste bestelling kan de Koper zich op de Internetsite registreren (niet verplicht). Als de Koper al geregistreerd is moet hij/zij enkel nog zijn of haar e-mailadres en wachtwoord invoeren. Tijdens de registratie zal van de Koper de nodige informatie gevraagd worden om desgevallend de levering van de bestelde producten mogelijk te maken. Als de Koper opteert voor levering aan huis of op kantoor is het belangrijk om een volledig en correct adres in België door te geven waar de goederen kunnen worden afgeleverd. De Verkoper dient erover te waken dat de informatie die in het kader van de registratie wordt meegedeeld in een strikte vertrouwelijkheid wordt gebruikt. De Koper is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn klantenrekening en dat tot het desactiveren ervan.

De Koper verbindt er zich toe tijdens de registratie volledige en correcte informatie door te geven en LCAB op de hoogte te brengen van elke wijziging. De Koper is aansprakelijk voor elke vorm van schade die het gevolg zou zijn van foutieve, bedrieglijke of onvolledige informatie. De Koper is ook als enige aansprakelijk voor het gebruik van zijn wachtwoord en voor het volledig en correct karakter van de gegevens die bij het aanmaken van een gebruikersnaam worden verstrekt. Elke vorm van fraude of misbruik zal door LCAB gerechtelijk kunnen worden vervolgd.

LCAB behoudt zich op elk moment het recht voor om een registratie, een bestaande klantenrekening of een gemaakte bestelling te weigeren of in te trekken en dat zonder opgave van redenen, als er aanwijzingen zijn van fraude, bedrog of een niet-conform gebruik van de website.

LCAB heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

Bestellingen plaatst u per fles of een veelvoud hiervan.

Bestellingen worden uitsluitend geleverd in België.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. LCAB behoudt zich het recht voor om ingeval van twijfel deze leeftijdsvoorwaarde te verifiëren aan de hand van een kopie van de identiteitskaart.

Kerstmis? Vaderdag? House warming?

Met champagne scoor je bij elke gelegenheid!

Koop een cadeaubon