PrivacyverklaringPrivacyverklaring La Cave aux Bulles

La Cave aux Bulles BV, hierna LCAB genoemd

Met maatschappelijke zetel gelegen te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 17

Ondernemingsnummer: 0642. 698. 541

RPR: Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen

Telefoonnummer : 0491 34 21 56 of +32 472 97 06 85

E-mailadres: info@lacaveauxbulles.com

LACB respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via info@lacaveauxbulles.com .

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

LCAB verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

Klantenadministratie en uw bestelling uitvoeren

Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres en soms ook uw telefoonnummer nodig. Zo kunnen we uw bestelling leveren en u op de hoogte houden van het verloop. Bestellingen via de website, mailing of andere kanalen worden na max. 30 dagen gewist. De gegevens worden niet langer bijgehouden en worden eveneens niet gebruikt voor commerciële doeleinden of doorgegeven aan derden.

Nieuwsbrieven

U kan zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarin informeren we u over speciale aanbiedingen, acties en onze nieuwigheden. U kan zich op elk moment meteen uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link “Ik wens mezelf uit te schrijven van de nieuwsbrief” op onze website www.lacaveauxbulles.com

Gepersonaliseerde inhoud

Om u een aangenaam en nuttig websitebezoek te bieden, houden we gegevens bij over uw aankopen en uw surfgedrag op onze website (kijken, klikken, zoeken). Zo kunnen we u advertenties tonen die bij uw persoonlijke interesses passen. Dit gebeurt op basis van cookies en uw IP-adres. Wanneer we hierbij andere partijen inschakelen, zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wil u liever geen persoonlijke advertenties zien? Dan kan u cookies weigeren (zie verder bij ‘cookies’). De bewaartermijn van cookies is beperkt en verschilt per cookie.

Sociale media

Als u social media gebruikt (vb. Facebook), dan kan u op sommige van onze websitepagina’s inloggen met uw social media account en deze pagina’s delen op uw sociale media (vb. via een ‘like’ of ‘share’ knop). Wij krijgen geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van uw social media platform aandachtig te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens worden gebruikt, hoe en waarom deze gegevens worden gebruikt, en hoe u uw privacy voorkeuren kan aanpassen.

Professionele klanten en partners

Ook van onze professionele klanten en partners houden wij persoonsgegevens bij van de contactpersoon. Wij gaan met deze gegevens even vertrouwelijk om als met andere klantengegevens.

Rechtsgronden van de verwerking

LCAB verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

  • toestemming (vb. nieuwsbrieven waarbij personen zichzelf inschrijven)
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (vb. uw bestelling uitvoeren - aanmaak factuur)
  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

Doorgifte aan derden

LCAB verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:

  • het kunnen voeren van de boekhouding van LCAB
  • het verzorgen van de websiteomgeving
  • het verzorgen van de IT-infrastructuur
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

De derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Wij delen GEEN persoonsgegevens met leveranciers noch binnen noch buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

U kan uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies na uw sessie worden verwijderd. Het is wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet juist verschijnen of dat u bepaalde toepassingen niet kan gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (hierna “Google”). Google maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te beiden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om te e-mailen naar info@lacaveauxbulles.com .

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00,
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Wijziging privacy statement

LCAB kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 27/04/2021


Kerstmis? Vaderdag? House warming?

Met champagne scoor je bij elke gelegenheid!

Koop een cadeaubon